گواهینامه بین المللی

برای دریافت گواهینامه ی بین المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه ی مالکیت لطفا به آدرس مشهد خیابان پاسداران پلاک 56 آژانس مسافرتی ادیبیان مراجعه کنید. شماره ی تلفن 05138598151