خاطرات حسین ادیبیان قسمت دوازدهم

خاطرات حسین ادیبیان قسمت دوازدهم ادیبیان ارائه کننده ی بلیط هواپیمای الکترونیکی سیستمی و چارتری

در خاطراتم یادآوری کردم که در مهدیه آقای عابدزاده ادبیات عرب می خواندیم. با توجه به اینکه تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی شب ها را مشغول یادگیری ادبیات عرب بودند. جو فکری انجمن مخالف خواندن دروس جدید و رفتن به دبیرستان بودند و اظهار می کردند بچه ها در دبیرستان مشکل اعتقادی پیدا می کنند. من و تعدادی از انجمنی ها با این طرز تفکر مخالف بودیم.  به طوری که در شکل گیری دبیرستان علوی هنگامی که دوستان ما می خواستند از موقوفات مسجد گوهرشاد زمین بگیرند، بیش از پانصد متر نمی دادند. آقای حاج آقا غنیان برای گرفتن زمین بیشتری به تهران رفت و از یکی از افراد با نفوذ توصیه گرفت و دبیرستان علوی با همکاری ایشان و هم فکری آقای سر رشته دار و قدسی و دیگر دوستان  خوش فکر در وسعت بیشتری به ثمر نشست.

خاطره یی دیگر از دوست بسیار خوبم آقای محمد شیر محمدی بیاورم. پدر ایشان با مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید رفت و آمد داشتند، به طوریکه وقتی حضرت ایشان برای زیارت به مشهد مشرف می شدند، منزل آقای حاجی شیر محمدی وارد می شدند و چون همسایه منزل آقای حاجی عابدزاده بودند، آقای عابدزاده برای دیدن آیت الله گلپایگانی  به منزل آقای شیرمحمدی می روند. حضرت آیت الله ضمن تمجید از فعالیت های مذهبی آقای عابدزاده پیشنهاد می کنند شما هم مدارس تان را مثل بعضی از مدارس مذهبی تهران و شهرستان های دیگر مجوز از آموزش و پرورش بگیرید تا رسمی شوند. ایشان در جواب می گویند اگر من قدرت می داشتم یک حلب بنزین روی ساختمان اداره آموزش و پرورش می ریختم و آنجا را آتش می زدم. در این موقع آیت الله گلپایگانی می فرمایند دیگر من با شما بحثی ندارم. با توجه به آن طرز تفکر تعداد قابل توجهی از دوستان ما به کانون نشر حقایق اسلامی که استاد محمدتقی شریعتی هر هفته شب های شنبه تفسیر قرآن می گفتند می یافتیم و کم کم جذب آنجا شدیم.

محمدتقی شریعتی مزینانی در سال 1286 در خانواده مذهبی و ریشه دار در مزینان زاده شد. پدرش شیخ محمود و پدربزرگش آخوند ملا قربان علی از شاگردان برجسته حاج ملا هادی سبزواری حکیم و فیلسوف شهیر شرق معروف به آخوند حکیم از روحانیون شیعه منطقه مزینان بودند. در سال 1307 به مشهد رفت تا تحصیلات حوزوی اش را در حوزه علمیه مشهد که از نظر شناخته شدگی علمی پس از حوزه علمیه قم در رتبه دوم قرار داشت ادامه دهد. سپس حوزه علمیه را به قصد تدریس در مدارس ملی ترک کرد. او بر این باور بود که آینده کشور به سرنوشت جوانان تحصیل کرده گره خورده است و باید به نحوی اسلام را به جوانان آموزش داد . محمد تقی شریعتی دو سنت دیرپای خانواده را کنار گذاشت. اول آنکه پس از اتمام دوران تحصیل به مزینان که منزلگاه سنتی خانواده اش محسوب می شد بازنگشت. دوم اینکه با وجود برخورداری از تحصیلات حوزوی بر  خلاف آباء و اجدادش به جای بر تن کردن عبا و و بر سر گذاشتن عمامه، کت و شلوار پوشید و کلاه شاپو بر سر گذاشت. شریعتی تصمیم گرفته بود که خود به آموزش جوانان بپردازد. جوانانی که در پندار او عامل تغییر یا روشنفکران اسلامی آینده بودند. برای نیل به این هدف شریعتی مجبور بود که ادبیات فرا گیرد و شبیه آنان سخن بگوید و همانند آنان لباس بپوشد تا بلکه جوانان را مجذوب خود کند. به تعبییر مغنیه یکی از روشنفکران و روحانیون شیعه لبنان، شریعتی کلاه شاپو بر سر می گذاشت و کت و شلوار می پوشید تا بیشتر نسل جوان را جذب کند. پس از آنکه رضا شاه در سال 1320 به اجبار سلطنت را ترک کرد، فعالیت های دینی و سیاسی که تا آن هنگام کاملا تحت کنترل بود، دوباره از سر گرفته شد. از سویی فعالیت های حزب توده گسترش یافته بود و از سوی دیگر احمد کسروی اساس تشیع را زیر سوال برده بود و آن را انحراف از اسلام می خواند، تحت این شرایط بود که محمدتقی شریعتی در سال 1320 کارزاری تک نفره را برای نشر آنچه او روح متعالی و مترقی اسلام می دانست آغاز کرد. در سال 1323 کانون نشر حقایق اسلامی را با هدف مقابله با نفوذ بی خدایی که توسط کمونیست ها ترویج داده می شد در مشهد بنیان گزارد. از دیگر اهداف تاسیس کانون بازگرداندن روشنفکران مسلمانی بود که به دلیل احساس نفرت از کهنه پرستی و تاریک اندیشی بعضی از مبلغان دینی از اسلام روی گردانده و به آغوش کمونیست ها پناه برده بودند. با این وجود گرایش های مدرن و معتدل کانون نشر حقایق اسلامی را نهایت ضدیت بعضی از روحانیون سنتی در مشهد را برانگیخت و به تعبیر علی شریعتی در بحبوحه ی سال های پس از 1320 در حالی که روشنفکران گرایش های مارکیستی داشتند و مذهبیون گرایش های مرتجعانه، و روشنفکران مذهبی خود را بی پشتوانه و تنها می یافتند. محمدتقی شریعتی راه سومی میان این دو گشود. باید به خاطر داشت که فضلای روشنفکر حوزه از قبیل آقای محمدرضا حکیمی و شفیعی کدکنی و تعدادی دیگر از طلاب به کانون رفت و آمد داشتند، از جمله آیت الله میلانی که از مراجع تقلید بودند، کاملا از ایشان پشتیبانی می کردند به طوری که پس از تعطیلی کانون شب های چهارشنبه جلسه با شکوهی در منزل مشارالیه از سال 1336 تا سال 1339 برگزار می شد که حوزویان و دانشگاهیان استقبال بی نظیری می کردند.

در انتخابات مجلس هفدهم در مشهد، محمدتقی شریعتی در صدر فهرست انجمن های اسلامی شهر که ذیل عنوان موتلفه اسلامی دور هم گرد آمده بودند، قرار داشت اما دولت به جهاتی انتخابات مشهد، شیراز و اصفهان را باطل اعلام کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 بر ضد دولت ملی دکتر مصدق و تا پیش از تابستان 1336 که کانون برای نخستین بار تعطیل شد، کانون به مرکز فعالیت های ملی مبدل شده بود و پس از تشکیل نهضت مقاومت ملی، اعضای کانون به عضویت آن در آمدند و در تابستان 1336 و در پی انتشار جزوه ای با عنوان " نفت" محمد تقی شریعتی و برخی دیگر از اعضای کانون دستگیر و زندانی شدند. اکنون به ویژگی های استاد شریعتی از نگاه استاد محمدرضا حکیمی می پردازیم.

و ما اکنون در صدد سخن گفتن درباره یکی از اثرگذارترین آن بزرگان  ومجاهدانیم. یکی از اندک شماران سپیده باوران و فروغ آوران، استاد محمد تقی شریعتی مزینانی خراسانی، سپیده باوری سترگ و دین داری بیدار، زمان شناسی تعهد گرا، عالمی بهره یافته از محضر استادان بزرگ دین شناسی و وحی باوری دنیای استاد محمد تقی شریعتی چه دنیای زیبایی بود. دنیایی در عین آرامش ناشناسی، سرشار از اندیشه، ایمان، زندگی، ارزش، قناعت، مناعت، فروتنی، آزادگی، تعلیم، تکلیف و جهاد در راه حفظ اعتقاد درست اجتماع که بزرگترین سرمایه اجتماع است و مبارزه با استبداد و استعمار، دنیایی که در آن  آسایش فدای تعهد شده بود و مسئولیت شناسی، خط اصلی آن را ترسیم می کرد، بزرگانی همچون استاد شهید مرتضی مطهری ، استاد سید جلالی آشتیانی، علامه جعفری و شیخ جواد مغنیه نظرات بسیار خوب و ارزنده یی را راجع به استاد شریعتی ابراز کرده اند که برای جلوگیری از اطاله کلام از اظهار نظر آن بزرگان صرف نظر می کنم.

مطلب دیگر اینکه استاد با دو نفر از مراجع بزرگ دیدار داشتند که از زبان خود ایشان می شنویم: در سال 1320 آقایان روحانیون مشهد اصرار می کردند که شما لباس روحانی به تن کنید تا این که آیت الله العظمی بروجردی به مشهد مشرف شدند. در آن زمان ما همسایه مرحوم حاجی شیخ مرتضی عیدگاهی بودیم. ایشان قاصد فرستاد که آقای بروجردی می خواهند اینجا بیایند، خوب است که تو هم بیایی. من به آنجا منزل مرحوم حاج شیخ رفتم. دوستان به آقای بروجردی گفتند که ما هرچه می گوییم عبا و عمامه بگذارند، قبول نمی کند. شما به ایشان بفرمایید که این کار را بکند. آقا گوشش سنگین بود. دست را پشت گوشش گرفت و گفت تا خودش چه بگوید. من گفتم. واعظ و منبری خیلی زیاد است ولی در دبیرستان و دانشگاه کسی نیست و من فکر می کنم که در فرهنگ و دانشگاه و دبیرستان ها لازم تر باشد تا اینکه من عبا و عمامه بگذارم و بیایم در مسجد گوهرشاد منبر بروم. آقا فرمودند راهی  که خودش انتخاب کرده است بهتر است. بعد همین طور که رو به من نشسته بودند، دست هایشان را بلند کردند و شروع کردند در حق من دعا کردن و فرمودند راهی را که خودت داری ادامه بده. در اولین دیداری که برای استاد با آیت الله میلانی در منزل آیت الله میرزا علی اکبر نوغانی روی داد در آن جلسه  آیت الله میلانی از باب تشویق مطالبی را تذکر دادند و به خصوص توجه به نسل جوان مملکت را به نحو موکدی توصیه فرمودند. من به چهره استاد می نگریستم و متوجه شدم اشک بر پهنای صورتش سرازیر شد، مرحوم آیت الله میلانی فرمودند من می خواستم به شما دلداری بدهم نه اینکه شما را متاثر کنم. استاد در حالی که اشک ها از چهره خود می زدود گفت تاثر من برای این است که بنده برای اولین بار از یک مرجع تقلید و عالم روحانی این همه توجه به نسل جوان و سفارش درباره آنها را می شنوم.

 

لینک مطلب

تور های داخلی

تورهای یک روزه ی بوم گردی -
-

تورهای یک روزه ی بوم گردی

آزانس ادیبیان با سابقه ی طولانی افتخار دارد تورهای یک روزه و دو روزه ی خود را در ایام تعطیلات آخر
تور بوژان نیشابور
نیشابور

تور بوژان

*ناهار * اتوبوس توریستی *بیمه * لیدر قیمت برای هر نفر 80.000 تومان
تور شمال از مشهد
از مشهد

تور شمال

برای اطلاعات تکمیلی تور شمال از مشهد با شماره تلفن 38598151 تماس بگیرید.
تور کیش -
-

تور کیش

برای اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 38598151 تماس بگیرید.

تور های خارجی

تورگرجستان و تور آنتالیا -
-

تورگرجستان و تور آنتالیا

با برقراری پرواز سان اکپسر به آنتالیا و پرواز جورجین به تفلیس از مشهد در نوروز 98، تورهای مناسبی
تور دبی امارات
امارات

تور دبی

با توجه به پرواز مستقیم بین مشهد و کشور امارات (دبی) راحت تر از قبل به امارات سفر کنید. تلفن رزرو 38
تور مالزی کوالالاممپور
کوالالاممپور

تور مالزی

مالزی نزدیکی فرهنگی که به کشور ما دارد همواره مورد توجه مسافران ایرانی بوده است. تلفن تماس 38598151
تور تایلند بانکوک پاتایا
بانکوک پاتایا

تور تایلند

فصل پاییز و زمستان زمان مناسبی برای تور تایلند می باشد برای دریافت ارزان ترین نرخ با ما در تماس ب

همکاری با شرکت ها