فروش بلیت خارجی

 شرکت ادیبیان با داشتن مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری افتخار خدمت رسانی برای پروازهای خارجی را برای کلیه خطوط شرکت های هواپیمایی دارا می باشد.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 05138598151 کانتر بلیت خارجی تماس بگیرید.

همکاری با شرکت ها